วิธีการสั่งซื้อสินค้า
  1. พิมพ์รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวนสินค้า ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ของท่าน แล้วส่งมาที่ e-mail : shopping@eppluslearning.com
  2. เมื่อทางเราได้รับอีเมลล์ของท่านแล้ว จะส่งอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าของท่านกลับไปพร้อมราคาที่ต้องชำระทั้งหมด
  3. เมื่อท่านได้รับข้อความแล้ว ให้ทำการชำระสินค้านั้น ๆ โดยวิธีโอนเงิน
วิธีการชำระเงิน
1. ชำระสินค้าโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภท
ธนาคารกรุงเทพ เดอะมอลล์บางแค ปัญญาภรณ์ เชาวน์รัตน์ 238-0-21862-4 ออมทรัพย์

เมื่อท่านได้ดำเนินการโอนแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงิน พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล และ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน มาที่หมายเลขโทรสาร 02-454-6734 หรือ อีเมลล์ที่ shopping@eppluslearning.com

เมื่อทางเราตรวจสอบการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าไปให้ท่านทันที

วิธีการจัดส่ง
  1. จัดส่งทางไปรษณีย์ (ทั่วประเทศ)ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 3 วัน ทำการ (เขตกรุงเทพและปริมณฑล) และ 5 วัน ทำการ (ต่างจังหวัด) นับจากวันที่ท่านแฟกซ์ใบโอนเงิน
  2. ค่าจัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป
  3. สั่งซื้อสินค้าต่ำกว่า 1,500 บาท คิดค่าจัดส่ง